Agricola El Nazario receives SMETA audit – Veggies From Mexico